05 dec

Per 1 januari 2018 zullen de nodige wijzigingen doorgevoerd worden in het Handboek VCA Infra, het handboek waar wij onze dienstverlening op baseren. Daarnaast voorzien wij u graag van allerhande informatie om aan uw kant alles zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.

Aanmeldtermijnen

  • ​​De termijn voor het aanvragen van een nieuw examenmoment wordt 48 uur. Met hoge uitzondering en na toestemming van VCA Infra is het mogelijk om binnen de gestelde 48 uur bestaande momenten uit te breiden met extra examendisciplines en/of standaard examentalen. Dit is echter alleen mogelijk op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur waarbij VCA Infra uiteindelijk beslist.
  • De termijn voor het annuleren van een examenmoment wordt 48 uur.

Identiteitsbewijzen

  • Het is niet meer verplicht om een kopie identiteitsbewijs af te geven. Wanneer wij van een kandidaat geen kopie van het identiteitsbewijs ontvangen en achteraf blijkt dat zijn gegevens niet correct zijn, zijn er kosten verbonden aan het herstellen.
  • EBVN corrigeert nadrukkelijk geen gegevens tijdens het examen. Indien wij geen kopie van een identiteitsbewijs ontvangen, gaan wij er van uit dat de door u aangeleverde gegevens correct zijn.
  • Per 25 mei 2018 wijzigt de wet. Vanaf deze datum is het niet meer toegestaan een kopie van het identiteitsbewijs af te geven.

EBVN werkt aan een oplossing om ervoor te zorgen dat uiteindelijk de kandidaat verantwoordelijk wordt voor de controle en juistheid van zijn eigen gegevens. Zodra wij deze oplossing gereed hebben, informeren wij u uiteraard.