05 sep

De eerste examens gebaseerd op de nieuwe eind- en toetstermen zijn inmiddels afgenomen. Alle wijzigingen op een rij:

Vraagvormen:

Deelscores

Daarnaast wordt bij enkele nieuwe vraagvormen gewerkt met deelscores. Dit geldt voor de vragen met meervoudige antwoorden en Matrixvragen. Voor elk juist antwoord krijgt de kandidaat een gedeelte van een punt. In de praktijk ziet dat er als volgt uit:
– Bij een vraag waarbij 4 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, is ieder juist antwoord 0,25 punten waard
– Bij een vraag waarbij 3 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, is ieder juist antwoord 0,33 punten waard

Bij 3 juiste antwoorden wordt de score afgerond naar boven: van 0,99 naar 1. Per fout gegeven antwoord of niet gegeven juist antwoord gaat er in dezelfde proportie ook weer een deelpunt van af. De ondergrens is 0. Een kandidaat kan niet negatief scoren.

Cesuur

Omdat er nieuwe vraagvormen en een nieuwe manier van kennis testen is en de “gokkans” kleiner wordt, wordt ook de cesuur aangepast:

Aan het eind van het examen vindt u een overzicht met uw resultaten per vraag, per hoofdstuk. Voorbereiden op het examen? U vindt hier een proefexamen. U kunt zich ook direct aanmelden voor een examen. Voor meer info: 0181 – 638 449