25 jun

Vanaf 1 januari 2015 is bij VCA-examinering in het buitenland alleen examinering via CBT toegestaan. Voorleesexamens zijn vanaf deze datum niet meer toegestaan. Het toezicht bij de examens in het buitenland wordt verminderd.

De Examencentra VCA hebben verzocht om versoepeling van het toezicht bij VCA-examens in het buitenland (nu 100% toezicht). Dit om de kosten te reduceren en het aanvraagproces te vereenvoudigen. In overleg met SSVV is besloten om het verzoek van de examencentra te honoreren en en per 1-1-2015 het toezicht bij de examens in het buitenland te verminderen.

Om de betrouwbaarheid van de examens toch zoveel mogelijk te borgen, zijn de standaard talen vanaf 1-1-2015 alleen nog middels inzet van CBT toegestaan.

De niet standaard talen zullen vooralsnog op papier beschikbaar blijven.

Voorleesexamens
Uit een analyse van VCA Infra is gebleken dat er een verhoogd risico op fraude bestaat bij voorleesexamens in buitenlandse talen. In combinatie met de afspraken over het terugdringen van toezicht in het buitenland ontstaan hierdoor verhoogde risico’s die moeten worden voorkomen. Vanaf 1-1-2015 zijn voorleesexamens in het buitenland derhalve niet meer toegestaan.