14 aug

De opbouw van de examens verandert en de manier van het testen van kennis ook. Omdat er nieuwe vraagvormen en een nieuwe manier van kennis testen wordt geïntroduceerd en de “gokkans” kleiner wordt, wordt ook de cesuur aangepast.

Daarnaast wordt bij enkele nieuwe vraagvormen gewerkt met deelscores. Dit geldt voor de vragen met meervoudige antwoorden en Matrixvragen. Voor elk juist antwoord krijgt de kandidaat een gedeelte van een punt. In de praktijk ziet dat er als volgt uit:
– Bij een vraag waarbij 4 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, is ieder juist antwoord 0,25 punten waard
– Bij een vraag waarbij 3 juiste antwoorden gegeven kunnen worden, is ieder juist antwoord 0,33 punten waard (0,99 wordt 1 in de afronding)

Per fout gegeven antwoord of niet gegeven juist antwoord gaat er in dezelfde proportie ook weer een deelpunt van af. De ondergrens is 0. Een kandidaat kan niet negatief scoren.

Indien u nog examen wil doen voor 1 september, dan is dit uiteraard dagelijks mogelijk. Voor meer informatie  kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.