ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.

Onder een atmosfeer wordt verstaan: een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gas, damp, nevel of stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel. Een explosie kan ontstaan door de combinatie van de drie elementen: zuurstof, een ontstekingsbron en een brandstof. De ATEX richtlijn beschrijft voorschriften voor apparaten (elektrisch en niet-elektrisch) en beveiligingssystemen op plaatsen ("zones") waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden. 

Bedrijven met explosiegevaarlijke gebieden zijn volgende de Nederlandse wetgeving, zoals de Arbo- wet- en regelgeving, verplicht de explosieveiligheid te waarborgen.

Atex examens:

ATEX IECEx module 000

ATEX IECEx module 001

ATEX IECEx Overig